suna-ne la numarul

(+373) 76 744 744
Societate Civila

Scopul Programului

Programul „Societate civilă participativă şi responsabilă” prevede consolidarea angajamentului societății civile în procesul de elaborare și implementare a politicilor la nivel național. Fundaţia Est-Europeană (FEE) va oferi suport financiar și expertiză pentru platformele Organizațiilor Societății Civile (OSC) care promovează dezvoltarea sectorului asociativ, buna guvernare și drepturile omului.

Scurt istoric

În ultimii șapte ani, FEE a contribuit la crearea unor platforme civice puternice, printre care Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și Alianța Anticorupție. De asemenea, FEE a fost printre organizațiile-cheie care au susţinut Consiliului Național pentru Participare – un mechanism extraordinar de asigurare a participării societății civile la procesul de elaborare și monitorizare a politicilor.

Necesitatea Programului

Reformele care duc beneficii pot fi implementate pe cale legitimă, responsabilă și incluzivă doar dacă societatea civilă participă la procesele de elaborare, implementare și monitorizare a acestor reforme,  examinând astfel performanța guvernului, evidențiind lacunele la nivel de politici și transparență și insistând pe o mai mare responsabilitate.

În ultimii trei ani, Guvernul Republicii Moldova a dat dovadă de o deschidere deosebită pentru implicarea societății civile în procesul participativ. Astfel,societatea civilă care avea rolul de „parte a opoziției” a obținut rolul de co-autor al agende de dezvoltare a țării.

Această oportunitate, de altfel fără precedent, necesită instrumente rigide, dar flexibile care permit implicarea oportună și efectivă a societății civile în procesul reformator activ.

Fundaţia Est-Europeană oferă sprijin coalițiilor OSC active şi în devenire şi grupurilor de inițiativă care desfășoară activ activități de supraveghere sau/și participă împreună cu Guvernul ţării la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor-cheie.

Activități planificate

Va fi oferit suport celor mai importante coaliții ale societății civile care sunt angajate în procesele de politici publice: de la elaborarea acestora până la implementarea și monitorizarea lor. Astfel de coaliții și platforme sunt Consiliul Național pentru Participare (CNP), Consiliul Național al ONG-urilor, Alianța Anticorupție, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Alianța ONGurilor active în domeniul Protecției Sociale a Copiilorși Familiilor și Alianța ProGen (entitate care pledează pentru promovarea egalității de gen în Moldova). De asemenea, FEE va facilita crearea platformelor civice tematice ad-hoc și va susține activitățile acestora de comunicare internă și dialog cu persoanele interesate de resort.

Prin intermediul acestui Program, Organizaţiile Societăţii Civile vor beneficia de suport pentru activităţile de participare și monitorizare a politicilor și reformelor din anumite sectoare,cum ar fi Strategia de Reformare a Sectorului de Justiție 2011-2016, Strategia Anticorupție 2011-2015, Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015, Integrarea Europeană: pachetul democratic al liberalizării regimului de vize și Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Totodată, Programul prevede consolidarea reprezentativității femeilor în Parlament și alte organe de luare a deciziilor. FEE va oferi granturi și Centrelor Interactive Europene, create în perioada de 2007-2009, în calitate de instrument de promovare a Agendeide Integrare Europeană a Republicii Moldova.

Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016.