suna-ne la numarul

(+373) 76 744 744
Jurnalism de Calitate

Scopul Programului

Programul „Promovarea jurnalismului independent şi de calitate” va facilita accesul publicului la surse mass-media imparțiale și diverse. Fundaţia Est-Europeană (FEE) va oferi sprijin Consiliului de Presă în realizarea

campaniilor de advocacy, care ulterior vor contribui la semnarea de către mai multe mass-media a Codului Deontologic al Jurnalistului. FEE va depune eforturi pentru asigurarea cetăţenilor cu informație de interes public, axată pe diversitate, egalitate și non-discriminare, teme considerate sensibile în Republica Moldova. Fundaţia va contribui prin campanii de conștientizare publică la sensibilizarea cetățenilor în scopul promovării,

apărării şi revendicării drepturilor omului.

Scurt istoric                                                                             

FEE, prin intermediul unui set de proiecte, a contribuit la crearea unui mecanism de autoreglementare al mass-media – Consiliul de Presă. Unul din rezultatele semnificative a fost elaborarea Codului Deontologic al Jurnalistului, semnat de aproape 90 de instituţii mass-media.

Totuşi, promovarea acestui instrument printer consumatorii de mass-media și publicul larg rămâne a fi de o necesitate stringentă.

Necesitatea Programului

În ultimii doi ani, piața media din Republica Moldova s-a dezvoltat în ritmuri fără precedent, atât pe plan calitativ, cât și cantitativ. Acest fenomen se datorează suportului esențial oferit de instituțiile donatoare, precum și investițiilor din partea comunității de afaceri.

Schimbări pozitive au fost înregistrate și la nivel legislativ. Parlamentul a aprobat Legea cu privire la Libertatea de Exprimare; a votat amendamente la Legea cu privire la Alegeri, care a clarificat situația reglementărilor mass-media în timpul campaniilor electorale. Jurnaliștii au deja un acces sortit la informație publică, deoarece autoritățile au un grad mai mare de respectare a Legii privind Accesul la Informație, însă la nivel local accesul la informație rămâne a fi încă limitat.

Activități planificate

Fundaţia Est-Europeană va continua să ofere suport Consiliului de Presă pentru a promova mecanismele de auto-reglementare printer consumatorii media și pentru a stabili legături cu entități similare din alte regiuni. În cadrul Programului vor fi promovate drepturile consumatorilor, prin folosirea instrumentelor de reglementare ale Consiliului. De asemenea, FEE va oferi asistență pentru implementarea proiectelor și elaborarea produselor media novatoare.

Fundaţia va contribui la consolidarea capacităților jurnaliștilor în domeniul eticii și informării profesioniste.

FEE va oferi suport instituțional Consiliului de Presă pentru consolidarea imaginii acestuia pe piața consumatorului. Totodată, Consiliul va beneficia de suport pentru un program de cooperare cu entități similare din țările în care astfel de mecanisme au ajuns la un nivel avansat de dezvoltare. Programul va oferi posibilități de instruire în domeniul respectării normelor deontologice și aplicării mecanismelor de auto-reglementare şi se va apela la serviciile experților în procesul de examinare a plângerilor.

Pentru a evalua gradul de imparţialitate al mass-media din Republica Moldova, FEE va colabora cu Organizațiile Societății Civile din domeniu. Acestea vor monitoriza massmedia din perspectiva mai multor dimensiuni: comportamentul mass-media, standardele etice și diversitatea. Prin susținerea produselor massmedia novatoare, Fundaţia va contribui, împreună cu partenerii săi, la promovarea respectării drepturilor omului, va extinde fluxul de informație privind anumite subiecte sensibile în societatea moldovenească, precum non-discriminarea, egalitatea de gen și libertatea de exprimare.

Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016.