suna-ne la numarul

(+373) 76 744 744
Programul Fondul pentru Tineri

Scopul Programului

Programul „Fondul pentru Tineri” își propune să promoveze participarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 22 ani în procesul de luare a deciziilor la nivel local și în dezvoltarea locală în 6 regiuni ale țării, după modelul ”Youth Banks” din Irlanda.

Fundația Est-Europeană, în colaborare cu partenerii săi locali, va depune eforturi pentru a mobilize autoritățile locale, întreprinderile și donatorii privați din regiunile selectate să susțină implementarea inițiativelor promovate de tineri. De asemenea, FEE planifică să creeze un Fond pentru Tineri în regiunea transnistreană a ţării.

Scurt istoric

Derularea acestui proiect are loc în baza unei experiențe anterioare acumulate pe parcursul anilor 2009-2011, atunci când au fost înființate şi consolidate 3 Fonduri pentru Tineri în raioanele Cahul, Ialoveni și Ungheni. Fondurile pentru Tineri au susţinut în total 120 de proiecte mici în cadrul cărora tinerii au colaborat cu localnicii, administrația locală, Organizațiile Societății Civile și întreprinderi în peste 20 de comunități din Moldova. Această experiență a demonstrat că Fondurile Tinerilor constituie un instrument solid în extinderea implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală.

Înaintea creării altor Fonduri pentru Tineri, trebuie consolidate capacitățile potențialilor membri ai acestor entități.

Necesitatea Programului

Tinerii reprezintă aproximativ un sfert din populația Republicii Moldova, iar rolul lor în viața socială și economică este destul de restrâns.

Atât tinerii săraci și marginalizați, cât și copiii cu dizabilități sunt adeseori excluși din procesul de dezvoltare a comunităților din care fac parte.

Lipsa posibilităților de a susține inițiativele tinerilor produce un efect negativ, transformând tinerii din agenți activi care contribuie la dezvoltarea proprie în simpli beneficiari de ajutor sporadic, cea ce adesea determină emigrarea lor.

Conceptul Fondurilor pentru Tineri a fost lansat de către Fundația Comunitară pentru Irlanda de Nord pentru a soluționa problemele conflictelor interreligioase, iar ulterior a fost implementat cu succes în numeroase țări din Europa şi Asia Centrală.

Activități planificate

Bazându-se pe experiența sa anterioară, Fundaţia Est-Europeană va înființa alte 3 Fonduri pentru Tineri în regiunile Republicii Moldova. FEE va realize activităţile necesare pentru crearea unui Fond pentru Tineri și în regiunea transnistreană a ţării.

Proiectele deja implementate vor servi drept studii de caz și exemple de bune practici.

Partenerii locali ai FEE vor selecta tineri pentru administrarea granturilor din fiecare Fond pentru Tineri, acordând o atenție deosebită alegerii unui număr egal de femei și bărbați, persoane cu dizabilități și alte grupuri social- ulnerabile. Fondurile pentru Tineri deja înființate vor organiza activități la un nivel mai înalt, consolidându-şi capacitățile în domeniul incluziunii și diversității, abilitării tinerilor vulnerabili, inclusiv tinerilor cu dizabilități.

FEE, în cooperare cu Fundația Comunitară Cluj și Youth Bank România, va oferi pentru tinerii și organizațiile selectate instruire în domeniul administrării proiectelor, promovării, colectării de fonduri și menținerea rețelelor. De asemenea, Youth Bank Germania va găzdui stagiarii Fondurilor pentru Tineri din Moldova pe perioada vizitei de studiu.

În cadrul acestei inițiative, FEE va ajuta tinerii să-și consolideze respectul de sine și încrederea în asumarea rolului de actori importanți în viața comunitară. Acest proiect va ajuta tinerii să-și îmbunătăţească abilităţile de conducere,

de lucrul în echipă, de luare a deciziilor, de soluționare a problemelor. De asemenea, tinerii vor obţine competenţe de comunicare, negociere, de administrare a proiectelor, de prezentare, organizare a evenimentelor și evaluare a problemelor locale importante.

Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016.

YouthBank Moldova, program coordonat de Fundaţia Est-Europeană, a fost lansant în anul 2010 în oraşele Ialoveni, Cahul, Ungheni, urmînd în anul 2013 cu oraşele Soroca, Bălţi, Comrat şi localitatea Varniţa.

Astfel, pe parcursul a 4 ani, YouthBank s-a extins şi este prezent în anul 2014 în Ialoveni, Soroca, Bălţi, Cahul, Ştefan Vodă, Floreşti, Orhei, Varniţa

Anual în Republica Moldova în medie 15 tineri din fiecare oraș în care este implementat programul YouthBank cu vârste între 16 și 22 ani, cunoscuți ca “liderii ai comunităţii”, promovează și administrează transparent un fond special destinat finanțării și implementării proiectelor de către tineri. Este un mecanism prin care sunt încurajate activităţile tinerilor legate de: filantropie, voluntariat, inițiativă civică și responsabilitate.