suna-ne la numarul

(+373) 76 744 744
Antreprenoriat Social

Scopul Programului

Programul de Antreprenoriat social își propune să creeze un mediu favorabil de angajare în câmpul muncii, destinat grupurilor social-vulnerabile din 10 comunități (inclusiv din regiunea transnistreană a ţării) prin crearea întreprinderilor sociale, administrate de Organizații ale Societății Civile (OSC). Fundația Est-Europeană va consolida capacitățile partenerilor săi la nivel local în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social. Ulterior, reprezentanții OSC vor fi instruiți și vor beneficia de suport financiar pentru a crea cel puțin 5 întreprinderi sociale viabile. În cadrul acestui Program, grupurile social-vulnerabile vor beneficia de instruire pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă și pentru a-și revendica drepturile.

Scurt istoric

Fundația Est-Europeană are o experiență pozitivă în domeniul creării parteneriatelor economice locale.

Prin această inițiativă s-a demonstrat că reprezentanții mediului de afaceri, autoritățile locale și OSC-urile pot colabora în vederea abordării problemelor grupurilor social-vulnerabile, oferindu-le un mediu adecvat pentru integrare.

Necesitatea Programului

În statele Uniunii Europene, antreprenoriatul social a început să se dezvolte în anii 70, însă în Republica Moldova acest concept este relativ nou. Majoritatea eforturilor în domeniu au fost întreprinse de către „Parteneriatul pentru Dezvoltare Internațională Moldova” și Centrul „Contact”. Cu toate acestea, rezultatele obținute la nivel național sunt modeste.

Experiența anterioară relevă că antreprenoriatul social produce un efect trans-sectorial pozitiv prin generarea locurilor de muncă pe plan local, cea ce determină diminuarea numărului de emigranți în căutarea unui loc de muncă. Astfel, se dezvoltă mediul economic local şi creşte responsabilitatea socială a cetăţenilor din comunitățile în care sunt înființate întreprinderile sociale.

Această inițiativă va include un studiu de referință, campanii de advocacy și mobilizare socială, activități de  consolidare a capacităților administrative ale autorităților publice, OSC-urilor și antreprenorilor sociali. De asemenea, vor fi implementate activități de asistență socială pentru grupurile marginalizate din comunitățile cuprinse de Program și acțiuni de consolidare a abilităţii grupurilor vulnerabile pentru a facilita angajarea lor în câmpul muncii și în vederea respectării drepturilor omului.

Activități planificate

Fundația Est-Europeană va selecta Organizaţii locale ale Societăţii Civile care se vor implica în activități de  antreprenoriat social. O atenție deosebită va fi acordată femeilor defavorizate din regiunile rurale, tinerilor neangajați în câmpul muncii, persoanelor cu dizabilități, de etnie romă și persoanelor eliberate din detenţie.

FEE va realiza un studiu de bază ce va elucida mecanismele de sprijin pentru antreprenoriatul social în Republica Moldova. Cercetarea va facilita, de asemenea, identificarea unor practici uzuale și va evalua cele mai durabile modele de antreprenoriat social care pot fi implementate în comunitățile locale.

Pentru a consolida capacitățile OSC-urilor în domeniul antreprenoriatului, vor fi realizate mai multe programe de instruire. Subiectele abordate includ: cadrul legal de administrare a antreprenoriatului social, selectarea strategiei de marketing şi a nișei; planificarea strategică; elaborarea planurilor de afaceri; asigurarea condițiilor adecvate de cazare pentru persoanele cu dizabilități; transparența și contabilitatea; drepturile antreprenorilor în relație cu organele de resort. Pe această dimensiune, Fundația Est-Europeană va acorda 10 granturi.

Constituenţii, administraţiile publice locale și mediul de afaceri vor beneficia de activități de sensibilizare.

Campaniile se vor axa pe aspecte legate de beneficiile antreprenoriatului social, responsabilitățile autorităților locale privind drepturile socioeconomice, importanța creării și menținerii unui mediu de abilitare pentru întreprinderile sociale. De asemenea, grupurile de persoane social-vulnerabile vor beneficia de instruire vocațională pentru a le facilita angajarea în câmpul muncii.

Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016.