suna-ne la numarul

(+373) 76 744 744
Alegeri Libere si Corecte

Scopul Programului

Această componentă are scopul de a promova transparența în procesul electoral. Fundaţia Est-Europeană (FEE) va susţine activitățile lansate de Organizațiile Societății Civile (OSC) care vor promova drepturile electorale ale persoanelor cu dizabilități. De asemenea, bazându-ne pe experiențele din campaniile electorale anterioare, vom încuraja partidele politice să sporească reprezentativitatea de gen și să asigure transparența finanțării campaniilor electorale.

Scurt istoric

Fundația Est-Europeană, fiind predecesoarea Fundației Eurasia în Moldova, a avut un rol important în promovarea alegerilor libere și corecte în Republica Moldova. În anul 2005, FEE a contribuit la crearea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, care a reunit eforturile celor 200 de organizații-membre ale Coaliţiei. De la crearea sa, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a fost foarte activă în perioada alegerilor parlamentare și locale. FEE a acordat sprijin programelor naționale ale Coaliției care au cuprins domenii precum: educație electorală și campanii de mobilizare la vot, monitorizarea alegerilor pe termen scurt și

lung, inclusiv numărătoarea paralelă a voturilor și monitorizarea mass-media. În acelaşi timp, Fundaţia a oferit asistență legală cetățenilor, precum și jurnaliștilor în domeniul electoral, a promovat egalitatea genurilor în timpul procesului electoral și a contribuit la desfăşurarea exit-poll-urilor.

Necesitatea Programului

Alegerile parlamentare din noiembrie 2010, precum și alegerile locale generale din 2011 s-au desfăşurat

în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova. Conform concluziilor reprezentanților Misiunii Biroului pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (ODIHR/OSCE), campania electorală a fost destul de competitivă, oferind astfel cetățenilor oportunitatea de a alege corect. Rapoartele internaționale și naționale privind alegerile parlamentare și locale constată o îmbunătățire semnificativă a procesului de organizare și administrare a scrutinului, însă există, totuși, provocări ce țin de transparența finanțării partidelor politice, participarea redusă a femeilor dezavantajate și din regiunile rurale, a comunității romilor, accesul redus la vot al persoanelor cu dizabilități, lipsa expertizei juridice în domeniul realizării coerente a drepturilor omului la nivel național și internațional la analiza plângerilor și litigiilor electorale.

În timpul alegerilor locale s-au constatat același tip de probleme. În fond, instituţiile de resort nu au realizat măsuri corespunzătoare pentru reducerea și prevenirea încălcărilor normelor de finanțare a campaniilor electorale. Formaţiunile politice nu au menţinut în cadrul propriilor campanii un accent specific pe participarea femeilor și incluziunea acestora în activitățile de partid. Mai mult decât atât, femeile nu se regăsesc în top-ul listelor electorale, ceea ce reduce substanțial șansele acestora de a fi alese în structurile administrațiilor publice locale. Iată de ce observatorii remarcă necesitatea abordării problemelor juridice, administrative și regulatorii pentru asigurarea progresului continuu în acest domeniu.

Activități planificate

Fundaţia Est-Europeană va oferi suport pentru monitorizarea independentă a procesului de finanțare a campaniilor electorale. De asemenea, Fundaţia va pleda pentru asigurarea reprezentativității femeilor în cadrul autorităților centrale și locale și pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități fizice și mentale în procesul electoral. FEE va pune la dispoziţia partenerilor săi servicii ale experților, va contribui la elaborarea cercetărilor în domeniu, oferind bune practici regionale și internaționale. În cadrul alegerilor parlamentare care se vor desfășura în 2014, FEE va oferi suport în domeniul monitorizării procesului electoral în bază de eșantion, contribuind la sporirea cost-eficienței.

Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016.