пишите нам

info.fondru@gmail.com

позвоните нам

(+373) 76 744 744
Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale

Partener de proiect: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

 

Scopul: bărbați și femei marginalizate și vulnerabile din Moldova beneficiază de politici mai incluzive și orientate spre echitate.

Proiectul are scopul să îmbunătățească situația celor mai marginalizați și vulnerabili bărbați și femei din Moldova prin integrarea egalității în elaborarea politicilor de către Guvern și Parlament. Proiectul se axează pe abordarea drepturilor omului, principiile drepturilor omului, egalității și nediscriminării, informare și participare, responsabilitate.

 

Proiectul va atinge următoarele obiective:

(I) Mobilizarea organizațiilor societății civile care lucrează în domeniile gender, tineret, romi, susținerea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități pentru a acorda consiliere în domeniul politicilor în mod regulat Guvernului și Parlamentului, din perspectiva egalității;

(Ii) Dezvoltarea capacităților instituționale ale principalelor ministere de resort, pentru ca acestea să abordeze egalitatea (luând în considerare principiul de sex, vârstă, necesitate specială, etnie, sărăcie) în elaborarea politicilor.

 

Acțiunea va conduce la următoarele rezultate:

 

Rezultatul 1: OSC-urile de specialitate sunt instruite să revizuiască legile și politicile, să identifice lacunele privind echitatea și să facă recomandări în procesul de luare a deciziilor;

Rezultatul 2: Instrumentele necesare (metodologii, instrumente de lucru și mecanisme) sunt elaborate pentru ca OSC să-și exercite rolul de monitorizare, pledoarie și consiliere pentru factorii de decizie.

 

Grupurile țintă ale proiectului sunt OSC-urile care lucrează în următoarele domenii:

• Egalitatea de gen

• Persoane cu dizabilități

• Persoane de etnie romă

• Incluziunea socială a persoanelor în vârstă

• Tineri

 

Acest proiect este implementat de Fundația Est-Europeană în cooperare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele financiare acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA.

Все проекты

Femeile în Politică

Scopul proiectului este de a susține creșterea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor prin crearea unui mediu favorabil

Inițiativa Comună pentru Oportunități Eg

Partener de proiect: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Proiectul Securitate alimentară

Armonizarea politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană

Proiectul INSPIRED

Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialog Democratic

Integrare Europeană

Proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană" urmărește să fortifice sprijinul civic  pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Proiectul Anticorupție

Proiectul “Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”

left
right