Proiectul INSPIRED

Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialog Democratic: INSPIRED este un program nou finanțat de Uniunea Europeană care este conceput pentru a facilita implementarea Agendei de Acțiuni din noiembrie 2009 în baza Concluziilor Consiliului Uniunii Europene privind Susținerea Democrației în cadrul Acțiunii Externe a UE.

INSPIRED promovează cultura dialogului democratic în țările în curs de tranziție, bazându-se pe principiile pluralismului politic, incluziunii și participării persoanelor interesate la nivel guvernamental, politic, business și societate civilă în procesele de dezvoltare participativă și implementare a agendelor naționale de reforme.

Obiectivele la nivel de țară:

• Promovarea culturii dialogului în ţările în care se derulează programul.

• Sprijinirea creării culturii încrederii şi consensului dintre persoanele interesate în domenii

specifice.

La nivel de țară, INSPIRED se va axa pe reformele cheie care au rezonanță socială și necesită participare extinsă, dezbateri publice, creare de consens și încredere. În perioada 2013-2015, INSPIRED va susține cinci procese de reformare în cinci țări: Ghana, Kîrgîzstan, Moldova, Maroc și Tunisia.

Dialogul și încrederea sunt precondițiile elaborării agendelor naționale durabile pentru reforma instituțională și politică. În urma acțiunilor implementate va fi elaborată „Foaia de parcurs”, care va defini cadrul de politici pentru reforma instituțională și politica împartășită de mai mulți actori politici și sociali.

În Moldova, INSPIRED, implementat de către Parteneriatul European pentru Democrație în cooperare cu Fundația Est-Europeană (FEE), Institutul pentru Democrație Pluripartidistă din Olanda (NIMD) și Club de Madrid, promovează dialogul la nivel de politici și participarea pentru a sprijini concluziile, implementarea și evaluarea ulterioară a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv între Republica

Moldova și UE (DCFTA) și a obiectivelor corelate a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare „Moldova 2020”. Aceste lucruri se vor realiza printr-un proces complex de consultări, implicând diferite Agenții Guvernamentale din Moldova și actori ai societății civile (asociații ale sectorului de afaceri, grupuri de inițiativă, Consiliul Național pentru Participare, sindicate, etc.), partide politice și donatori.

În cadrul proiectului va fi definitivat un concept și design comun al „Foii de parcurs” pentru reformele vizate și vor fi consolidate capacitățile părților interesate (inclusiv cele ale actorilor la nivel instituțional) pentru monitorizarea implementarii politicilor.

Programele pentru fiecare țară au fost elaborate pentru a face față specificului politic și social al fiecăreia dintre ele, or, o metodologie partajată asigură compatibilitatea și comparabilitatea rezultatelor celor cinci sfere de acțiune.

Obiective la nivel global

• Contribuirea la consolidarea coerenţei şi coordonării instrumentelor UE de cooperare şi dezvoltare internaţională.

• Facilitarea ajustării instrumentelor de dezvoltare, cooperare şi asistenţă tehnică pentru a încuraja în continuare procesele de schimbare pozitivă.

În baza rezultatelor proceselor participative din cele 5 țări, în cadrul programului se va lucra cu Serviciul UE pentru Acțiiune Externa și donatorii activi, pentru facilitarea ajustării instrumentelor de dezvoltare și cooperare și asistență tehnică pentru a încuraja în continuare procesele de schimbare pozitivă. INSPIRED va conecta procesele participative de politici în țările beneficiare la programele de asistență

a UE. Ajustarea instrumentelor de cooperare cu prioritățile inserate în „Foile de parcurs” va consolida alinierea acestor instrumente la necesitățile identificate de actorii din țările beneficiare. Acestea, în schimb, constituie o baza pentru fortificarea implementării Agendei pentru Acțiuni și a Manualului UE pentru implementarea complementarității și diviziunii muncii în politica de dezvoltare. De asemenea,

INSPIRED va încorpora în metodologia sa Ghidul UE privind Drepturile Omului, Orientările Uniunii Europene privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar și Ghidul UE privind integrarea egalității de gen.

INSPIRED va crea o platformă efectivă pentru transmiterea și implementarea standardelor internaționale în fiecare domeniu de politici prin facilitarea schimbului de experiență la nivel internațional.

All projects

Femeile în Politică

Scopul proiectului este de a susține creșterea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor prin crearea unui mediu favorabil

Proiectul INSPIRED

Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialog Democratic

Proiectul Securitate alimentară

Armonizarea politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană

Inițiativa Comună pentru Oportunități Eg

Partener de proiect: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Proiectul Anticorupție

Proiectul “Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”

Integrare Europeană

Proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană" urmărește să fortifice sprijinul civic  pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

left
right