Integrare Europeană

Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană

Proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană" urmărește să fortifice sprijinul civic  pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acțiunea este un efort comun al partenerilor de proiect care combină capacități și experiențe în domeniul promovării integrării europene ale tuturor  părților participante. Acțiunea va spori gradul de conștientizare a și acceptare parcursului European în rândul populației vizate. Explorând partneriatele existente la nivel național și local, acțiunea va crea o platformă națională largă, permițând demonstrarea beneficiilor Acordului de Asociere UE și al  Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC)  și de a mobiliza sprijinul pentru parcursul European al ţării. Inițiativa va spori, de asemenea, nivelul de responsabilitate a Guvernului privind Agenda de Integrare Europeană prin monitorizarea progresului Republicii Moldova în aplicarea  Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.
 

Obiectivele proiectului:

- Sporirea gradului de conștientizare a și acceptare a caii europene în rândul populației vizate.

- Promovarea implicării societății civile în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de Integrare Europeană.
- Creșterea nivelului de responsabilitate a Guvernului privind Agenda de Integrare Europeană.

Activități:

Pentru a spori gradul de conștientizare publică și nivelul de acceptare a parcursului european în rândul populației, partenerii de proiect vor realiza o campanie coordonată la nivel național următoarele activități: producerea unor spoturi video privind Integrarea Europeană, care vor reflecta experiențe pozitive din Polonia, România , Estonia, Lituania. Prin intermediul acestei activități se vor disemina exemple din țările respective privind beneficiile ZLSAC pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dezbateri privind integrarea europeană și campania "Pro-Europa - Pro-Democrația", fac parte, de asemenea, din activitățile proiectului.
 

Proiectul va depune eforturi pentru a promova angajamentul societății civile în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare europeană, prin facilitarea creării rețelei naționale de Organizații ale Societății Civile – Platforma Pro-Europa care urmează să efectueze supravegherea publică și să promoveze implementarea eficientă a Acordului de Asociere UE prin intermediul suportului oferit secretariatului Platformei ONG pentru Europa, promovând integrarea europeană a țării.

Un alt set de activități presupune monitorizarea implementării agendei de integrare în UE, care va stabili platforma pentru dezbateri între societatea civilă și Guvern privind performanța autorităților în implementarea Acordului de Asociere. Rezultatele de monitorizare vor fi împărtășite cu Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul și toate instituțiile de stat responsabile de implementarea Acordului de Asociere. De asemenea, acestea vor fi prezentate publicului în cadrul unor conferințe de presă trimestriale.

Sumă totală a proiectului este de 7,767,733 MDL.

Proiectul este susținut de FHI 360 din resursele financiare acordate de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

All projects

Femeile în Politică

Scopul proiectului este de a susține creșterea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor prin crearea unui mediu favorabil

Proiectul INSPIRED

Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialog Democratic

Proiectul Securitate alimentară

Armonizarea politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană

Inițiativa Comună pentru Oportunități Eg

Partener de proiect: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Proiectul Anticorupție

Proiectul “Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”

Integrare Europeană

Proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană" urmărește să fortifice sprijinul civic  pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

left
right